Aktywni Inicjatorzy Zmian: Raport z badań

Opublikowano: 31 marca 2022

Centrum Inicjatyw Lokalnych przeprowadziło badania wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego odnośnie ich postrzegania działalności CIL w ramach realizacji projektu pt. „Aktywni inicjatorzy zmian”. Tego typu badania są szczególnie ważne dla organizacji społecznych, których głównymi odbiorcami są mieszkańcy lokalnych społeczności. Wyniki badań są informacją zwrotną od mieszkańców powiatu zawierciańskiego na temat jakości i rozpoznawalności działań naszej organizacji i stanowią jeden z elementów procesu ewaluacji prowadzonej przez nas działalności społecznej.

W badaniach w formie ankiety wzięło udział 60 pełnoletnich mieszkańców powiatu zawierciańskiego. Dzięki wynikom badań dowiedzieliśmy się m.in. które z naszych działań cieszą się największą popularnością, w jaki sposób lokalna społeczność chciałaby być informowana o realizowanych przez nas działaniach, z jakich mediów najczęściej korzysta, aby dowiadywać się o naszej bieżącej aktywności, czy w jaki sposób mieszkańcy definiują skuteczność i rzetelność naszych działań.

Efektem przeprowadzonych badań było opracowanie raportu, którego autorem jest Piotr Jarosz, z wykształcenia socjolog. W raporcie zawarta jest analiza wyników badań, prowadząca do wniosków będących swego rodzaju drogowskazami dla naszej organizacji. Wsłuchiwanie się w głos społeczności lokalnej daje nam cenną możliwość weryfikacji trafności i zasadności naszych działań. Jest to również jeden z warunków naszego dalszego rozwoju.

Raport pt. „Działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych oczami mieszkańców powiatu zawierciańskiego można odebrać w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Polskiej 14 B w Zawierciu.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie