Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Tegoroczny Kongres Zdrowia Seniorów

Tegoroczny Kongres Zdrowia Seniorów

data dodania: 2017-09-11 16:10:06

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację zadania publicznego pn. „Kongres Zdrowia Seniorów”. Zadanie jest współfinansowane ze środków finansowych z budżetu Wojewody Śląskiego.

 

Kongres Zdrowia Seniorów zostanie zorganizowany w październiku 2017 r. w Zawierciu w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum”. Kongres organizowany będzie pod hasłem „Starzejemy się w dobrym stylu”.

 

Starzenie się polskiego społeczeństwa stanowi wyzwanie zarówno dla polityki społecznej państwa, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego. Idea zorganizowania tegorocznego Kongresu Zdrowia Seniorów powstała z potrzeby pogłębienia dyskusji na temat zdrowego, bezpiecznego starzenia się, a także aktywnej polityki regionalnej, uzasadnionej niepokojącymi danymi demograficznymi. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą ogrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczna jest aktywizacja społeczna osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu przez możliwie najdłuższy czas. Profilaktyka zdrowia jest bardzo istotnym elementem życia każdego seniora, dlatego ważnej jest by znać jej teoretyczne i praktyczne zasady.

 

Głównym celem Kongresu jest zwiększenie wiedzy seniorów na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz zachęcanie ich do aktywności społecznej i zawodowej. Kongres pozwoli na integrację środowiska 60+, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie wiedzy osób starszych w zakresie różnych form i możliwości walki z chorobami.

Kongres Zdrowia Seniorów to okazja, by odpowiedzieć na pytanie: Jaką chcemy mieć starość?

 

Organizatorami Kongresu Zdrowia Seniorów są: Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Powiatowa Rada Seniorów.

 

 

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy