Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji" - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji"

Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji"

data dodania: 2015-05-07 08:46:05

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs) 26 maja do udziału w szkoleniu pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji”.

Podczas szkolenia uczestnicy będą analizowali wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR i FS na lata 2014-2020 oraz istotne zmiany w zasadach realizacji projektów, które zaszły w nowym okresie programowania.

Szkolenie „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji” odbędzie się 26 maja (wtorek) w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy ul. Piastowskiej 1 (budynek MOK „CENTRUM”). Zajęcia rozpoczną się o godzinie 09:00 i potrwają 8 godzin lekcyjnych. Przewidziano również przerwę na posiłek. Szkolenie poprowadzi pan Tomasz Kłys. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku. Należy go przesłać na adres: gebka@cil.org.pl

Formularz można także wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, 42-400 w Zawierciu lub faksem na numer 32/670 20 14. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu zostaną o tym poinformowane telefonicznie.

Rekrutacja na szkolenie pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji” trwa do 21.05.2015 r. Szkolenie jest przewidziane dla 12 osób, przy czym organizacja może zgłosić do udziału maksymalnie dwóch uczestników.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, REGON, kod PKD organizacji (w przypadku, gdy organizacja nie podpisywała jeszcze deklaracji uczestnictwa w projekcie) oraz o zabranie dowodu osobistego. Dane te będą niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy