Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych

Bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarzadowych

data dodania: 2016-11-24 08:01:15

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli i wolontariuszy organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach

- ZASADY PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ NGO - zasady prowadzenia księgowości w NGO, w szczególności w projektach finansowanych z środków zewnętrznych, najczęściej popełniane błędy w projektach, zakładowy plan kont, polityka rachunkowości, obieg dokumentów księgowych.

Szkolenie odbędzie się  08 grudnia 2016 r. w godzinach 13:00 – 19:00 w Zawierciu. Szkolenie przewidziano dla 12 osób, rekrutacja trwa do 5 grudnia br.

 

ROZLICZANIE PROJEKTÓW – SPRAWOZDAWCZOŚĆ -  zasady sprawozdawczości i ewaluacji projektu, rozliczania projektów, tworzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych.

Szkolenia odbędą się  09 i 14 grudnia 2016 r. w godzinach 13:00-19:00 w Zawierciu. Każde szkolenie przewidziano dla 12 osób, rekrutacja trwa w przypadku pierwszego szkolenia do 6 grudnia br., w przypadku drugiego szkolenia do 12.12 br.

 

- PROMOCJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ JAKO ELEMENT DZIAŁANIA FUNDRAISINGU – zasady skutecznych działań fundraisingu, zasady public relations, narzędzia promocji i reklamy, kierowanie właściwą promocją organizacji.

Szkolenie odbędzie się  13 grudnia 2016 r. w godzinach 9:00-15:00 w Zawierciu. Szkolenie przewidziano dla 12 osób, rekrutacja trwa do 9 grudnia br.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku (oddzielnie dla każdego szkolenia). Formularz można także pobrać w biurze Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14 w Zawierciu. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres fundacjacil@interia.pl. Formularz można także wysłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Senatorskiej 14, 42-400 Zawiercie bądź faxem na numer 32 67 020 14.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniach zostaną o tym poinformowane telefonicznie. Przekazane zostanie także dokładne miejsce szkolenia.

Osoby zakwalifikowane proszone są o przygotowanie następujących informacji: NIP, Regon, nr KRS organizacji oraz zabranie dowodu osobistego. Dane te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji uczestnictwa.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Akademia Inicjatorów Zmian” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy