Szkolenia dla przedstawicieli III sektora - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Szkolenia dla przedstawicieli III sektora

Szkolenia dla przedstawicieli III sektora

data dodania: 2013-09-19 08:27:59

Początek września obfitował w okazje do zdobycia wiedzy w ramach projektu Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych. Przedstawiciele III sektora zostali zaproszeni przez Centrum Inicjatyw Lokalnych do udziału w dwóch szkoleniach.

Pierwsze szkolenie pt. „Księgowość w NGO – moduł I podstawowy” dotyczyło zagadnień z zakresu księgowości i sprawozdawczości w organizacji pozarządowej.

Zajęcia prowadził Michał Szafrański – doświadczony w obsłudze księgowej projektów trener i konsultant.  Tematyka szkolenia obejmowała między innymi podstawowe obowiązki organizacji pozarządowych  w zakresie księgowości , odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie,  istotę i funkcję rachunkowości oraz podstawowe akty prawne  regulujące sferę księgowo – podatkową. Uczestnicy poznali  zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, rodzaje operacji gospodarczych i dokument, za pomocą której są one ewidencjonowane. Na zakończenie analizowane było zagadnienie sprawozdania finansowego - kluczowe w działalności organizacji . Prezentowany materiał poparty był licznymi przykładami i ćwiczeniami praktycznymi dostosowanymi do specyfiki działań  prowadzonych przez uczestników.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorący udział w szkoleniu podkreślali zalety praktycznego podejścia prowadzącego do omawianych kwestii oraz  zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach. Jak deklaruje jeden z uczestników: „ Najbardziej podobała mi się atmosfera, profesjonalizm prowadzącego i indywidualne podejście do uczestnika.” 

Księgowość uważana jest za zagadnienie trudne i obarczone dużą odpowiedzialnością. Szkolenie pomogło przedstawicielom III sektora zdobyć cenne informacje oraz poszerzyć posiadaną wiedzę w tym zakresie.    

Wielu członków organizacji pozarządowych deklaruje chęć poszerzania działalności, często jednak spotykają się z ograniczeniami finansowymi. W odpowiedzi na ten problem Centrum Inicjatyw Lokalnych zorganizowało szkolenie  pt: „Zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie”. Przybliżone zostały zasady przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych. Na wstępie prowadząca zaznajomiła uczestników z możliwymi formami współpracy samorządów z organizacjami  pozarządowymi oraz zasadami rządzącymi takim współdziałaniem. Przedstawione zostały wzory dokumentów takich jak oferta, umowa, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego a także istotne dla prawidłowej realizacji projektu elementy wniosku -kosztorys i harmonogram. Ponieważ z różnych przyczyn może wyniknąć konieczność wprowadzenia przesunięć między pozycjami kosztorysu poświęcono temu zagadnieniu szczególną uwagę. Uczestnicy zostali poinformowani o obowiązkach organizacji korzystającej z dotacji w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu. W części praktycznej szczegółowej analizie poddano dokument wniosku oraz sprawozdania.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu „Zawierciański  Inkubator Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy