Ruszyły projekty konsultacyjne w kolejnych gminach - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Ruszyły projekty konsultacyjne w kolejnych gminach

Ruszyły projekty konsultacyjne w kolejnych gminach

data dodania: 2014-01-08 14:00:23

Od początku 2014 roku Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczęło realizację trzech projektów konsultacyjnych, których celem jest zachęcenie społeczności lokalnej do współdecydowania o losie swojego otoczenia. Konsultacje zostaną przeprowadzone w powiatach myszkowskim i zawierciańskim.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie opinii mieszkańców na temat ustanawianych przez organy władzy lokalnej aktów prawnych oraz planowanych inwestycji lub innych przedsięwzięć. Przeprowadzone zostaną trzy projekty konsultacyjne – „Twój głos, Twój wybór!” wspólnie ze Starostwem Powiatowym, „Społeczny dialog – mądre decyzje” realizowany z gminami Włodowice i Żarnowiec, a także „Liczy się Twój głos!” we współpracy z trzema gminami powiatu myszkowskiego – Koziegłowami, Porajem oraz Żarkami.

Termin realizacji wszystkich projektów obejmuje okres 02.01.2014 – 30.06.2015 r. Ich głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy, świadomości i umiejętności z zakresu konsultacji społecznych wśród pracowników poszczególnych urzędów administracji publicznej oraz członków, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych z terenu objętego danym projektem.

W ramach projektów konsultacyjnych odbędą się szkolenia stacjonarne i wyjazdowe, seminaria, w których będą mogli wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i organów administracji publicznej. Nabór uczestników szkoleń i seminariów prowadzony będzie przez cały okres realizacji projektów przez organy władzy lokalnej będące partnerami Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Odbędą się również konsultacje społeczne w poszczególnych gminach. Do udziału w nich zapraszamy wszystkim mieszkańców zamieszkujących dany obszar, zainteresowanych rozwojem swojego otoczenia. Informacje o terminach i tematyce poszczególnych spotkań konsultacyjnych zostaną umieszczone na stronie cil.org.pl oraz stronach partnerów projektu.

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” na podstawie umów o dofinansowanie realizacji projektu, podpisanych z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.


 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy