Rola konsultacji społecznych w Gminie Zawiercie - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Rola konsultacji społecznych w Gminie Zawiercie

Rola konsultacji społecznych w Gminie Zawiercie

data dodania: 2013-12-16 11:30:51

W dniu 10.12.2013 r. odbyło się seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w Gminie Zawiercie” w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Rolą seminarium była promocja idei konsultacji społecznych wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli NGO, jako formy dialogu z mieszkańcami oraz budowania poczucia przynależności i odpowiedzialności lokalnej.

W programie seminarium znalazła się m.in. analiza roli konsultacji społecznych w procesie tworzenia dokumentów strategicznych w regulacjach prawnych. Prelekcja na ten temat została wygłoszona przez Panią Agatę Jarzę-Korpyś, pracownika Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Podczas seminarium przedstawiona została przez Pana Tomasza Otko, przedstawiciela Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, obecna praktyka konsultowania strategii w Zawierciu. Podstawę do dyskusji na temat zasadności rozszerzenia wykorzystywanych narzędzi konsultacyjnych stanowiła uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Podsumowaniem seminarium była prelekcja wygłoszona przez Sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Koziegłowach – Pana Krzysztofa Bąka, który przedstawił propozycje sposobów skutecznego konsultowania dokumentów (przykłady dobrych praktyk).

Seminarium było bezpłatne i odbyło się w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy