Pracują na zawód! - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Pracują na zawód!

Pracują na zawód!

data dodania: 2013-07-02 10:52:40

Już 7 lipca 20 uczniów z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu wyjedzie na letnie staże do Niemiec. Wyjazd zorganizowało Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach najnowszego projektu „Zawód kluczem do kariery”.

6 maja 2013 roku Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) rozpoczęło najnowsze przedsięwzięcie – projekt skierowany do uczniów ZS im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Projekt pt. „Zawód kluczem do kariery” ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, co docelowo służyć ma zwiększeniu szans uczniów na znalezienie zatrudnienia w zawodzie wyuczonym. – „Dzisiejszy rynek pracy jest trudny dla młodych ludzi, szczególnie tych, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego. Chcemy wyjść naprzeciw problemowi i już na etapie kształcenia pomóc młodzieży w zdobywaniu niezbędnej praktyki. W ten sposób młody absolwent wyjdzie ze szkoły nie tylko z przygotowaniem teoretycznym, ale także praktycznym, co podniesie jego atrakcyjność na rynku pracy” – mówi Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane staże lokalne i zagraniczne w dwóch cyklach. Pierwszy cykl dla grupy 20 uczniów rozpoczyna się już 7 lipca. Przez miesiąc młodzież z klas o profilu gastronomiczno-hotelarskim oraz logistycznym będzie zdobywać doświadczenie w niemieckich instytucjach z terenu Saksonii. Nad poprawnością niemieckich praktyk czuwa partner projektu Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH. – „Równolegle do praktyk w Niemczech grupa kolejnych 20 uczniów będzie odbywać praktyki w Polsce. W przyszłym roku nastąpi wymiana – grupa niemiecka odbędzie staże lokalne, natomiast grupa Polska wyjedzie do Niemiec. Taka rotacja nie jest bezcelowa. Projekt zakłada działanie kompleksowe – nie  skupia się tylko na rozwoju placówki i podnoszeniu kompetencji uczniów, ale wychodzi z propozycją adaptacji rozwiązań niemieckich w instytucjach lokalnych o podobnym profilu działalności” – mówi koordynator projektu, Marta Mularczyk-Leśniak.

Dwuletni projekt to nie tylko staże, ale także kompleksowe kursy i szkolenia. Uczniowie z Kołłątaja będą zatem mogli skorzystać z kursów obsługi kasy fiskalnej, baristy, barmana czy magazyniera. Oprócz tego przejdą kurs kreowania wizerunku oraz skorzystają z doradztwa zawodowego. Projekt daje również szansę podszlifowania języków angielskiego i niemieckiego w ramach 4 cyklów kursów językowych. Ponadto uczniowie chcący rozwinąć kompetencje z matematyki będą mogli skorzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z tego przedmiotu.

W ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych doposaży także szkołę w niezbędne materiały dydaktyczno-naukowe, m.in. w podręczniki do nauki języków obcych, gastronomii oraz matematyki. Szkoła otrzyma również sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, projektor oraz zestaw pomocy multimedialnych. CIL doposaży także pracownie zawodowe m.in. w garnki, patelnie i sztućce. – „Naszym założeniem jest wielotorowa pomoc, która w sposób długofalowy i trwały przyczyni się do poprawy oferty edukacyjnej w placówce” – mówi Janusz Bieńkowski.

Projekt „Zawód kluczem do kariery” potrwa do 30 kwietnia 2015 roku. Współfinansowany jest on przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy