Młodzi na start... zawodowy! - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Młodzi na start... zawodowy!

Młodzi na start... zawodowy!

data dodania: 2013-07-19 14:44:01

Dobiegł końca cykl szkoleń w ramach projektu „Czas na młodych”, realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. Miesięczny kurs ze specyfiki pracy biurowo-administracyjnej w organizacjach pozarządowych poprzedza półroczny staż.

Uczestnicy projektu, czyli 15 młodych osób, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, to mieszkańcy powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego. Udział w projekcie jest dla nich szansą na zdobycie pierwszych zawodowych szlifów i podniesie swoich kwalifikacji.

Realia, jakimi rządzi się obecny rynek pracy, stawiają wyzwanie, któremu bezrobotni często nie są w stanie sprostać bez otrzymania odpowiedniego wsparcia. – „Sytuacja młodych ludzi jest bardzo trudna. Samo wykształcenie zwykle nie wystarcza – pracodawcy zdecydowanie chętniej zatrudniają osoby, które mają już praktyczne doświadczenie. Stąd pomysł na projekt «Czas na młodych». Z jednej strony chcemy dać szansę młodzieży z naszego regionu na poczynienie pierwszych kroków w zawodowej karierze, a z drugiej chcemy wesprzeć organizacje pozarządowe, bo to właśnie do nich skierujemy naszych stażystów” – mówi Janusz Bieńkowski, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych.

W budynku Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej uczestnicy projektu wzięli udział w sumie w 152 godzinach szkoleń. Poznali m.in. zasady tworzenia projektów i pisania wniosków o dofinansowanie, podstawy księgowości oraz nauczyli się obsługi komputera w stopniu niezbędnym do pracy biurowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szansę na pracę dostanie aż 60 osób, ponieważ projekt jest podzielony na 4 cykle (15 uczestników na 1 cykl). Kolejna rekrutacja odbędzie się już jesienią tego roku. Zapraszamy!

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy