Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Kolejna edycja Kongresu Zdrowia Seniorów za nami !

Kolejna edycja Kongresu Zdrowia Seniorów za nami !

data dodania: 2017-10-24 17:29:18

20 października br. miała miejsce kolejna edycja Kongresu Zdrowia Seniorów, którego jednym z organizatorów jest Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych. Kongres organizowany był w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków finansowych z budżetu Wojewody Śląskiego. Organizatorami Kongresu Zdrowia Seniorów byli także Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Powiatowa Rada Seniorów.

Na Kongres zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele lokalnych władz, członkowie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Związków i Stowarzyszeń Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Powiatowych Rad Seniorów. W spotkaniu wzięli udział także inni mieszkańcy woj. śląskiego zainteresowani profilaktyką zdrowotną wśród osób po 60 roku życia, bowiem Kongres miał charakter otwarty. Podczas Kongresu wygłoszono 5 prelekcji. Przedmiotem dyskusji zaproszonych gości były istotne dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej tematy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej i aktywnego starzenia się. Tematy prelekcji wygłoszonych podczas Kongresu to:

1. Uzależnienie – pułapka uniwersalna
2. Czy można ochronić się przed demencją
3. Problemy psychospołeczne osób w starszym wieku oraz formy opieki nad starszym pacjentem
4. Działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w profilaktyce chorób psychicznych
5. Podejście holistyczne w aspekcie psychiki człowieka

W czasie Kongresu kontynuowano debatę o współpracy organizacji senioralnych działających na terenie woj. śląskiego. Włączono się także w dyskusję na temat żywienia i zdrowego stylu życia, sposobów aktywnego spędzania czasu. Zostały przedstawione przykłady rozwiązania problemów, z którymi borykają się osoby starsze. Wszyscy uczestnicy Kongresu mogli wziąć udział w licznych losowaniach nagród rzeczowych. Seniorzy mogli również przetestować najnowszy sprzęt medyczny.

Na Kongresie nastąpiła inauguracja i wdrożenie na terenie powiatu zawierciańskiego ogólnopolskiego programu Karty Seniora, upoważniającej do zniżek we wszelakich firmach i instytucjach na terenie całego kraju dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

Głównym celem Kongresu było zwiększenie wiedzy seniorów na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz zachęcenie ich do aktywności społecznej i zawodowej. Do szczegółowych celów Kongresu, które osiągnięto, można zaliczyć:

 

- integrację środowiska 60+,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- edukację w zakresie różnych form walki z chorobami,
- dyskusję o problemach osób starszych.

 Realizacja projektu umożliwiła propagowanie idei zakładającej, że aktywna starość to szczęśliwa starość.

 

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy