Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » III Kongres Zdrowia Seniorów

III Kongres Zdrowia Seniorów

data dodania: 2016-11-02 14:15:31

 

22 października 2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. A. Mickiewicza w Zawierciu odbył się III Kongres Zdrowia Seniorów. 

 

Myślą przewodnią Kongresu obok hasła „Starzejemy się w dobrym stylu” było stwierdzenie: „Z całą pilnością strzeż swojego serca, bo życie ma tam swoje źródło”. Celem Kongresu było zwiększenie wiedzy seniorów na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz zachęcenie ich do aktywności społecznej i zawodowej. Kongres był okazją do zapoznania się z zasadami profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia.

 

Zgromadzonych uczestników przywitała Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach - Krystyna Męcik oraz Prezes Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Jan Gwizd. Prezydent Miasta Zawiercie Witold Grim zapoznał słuchaczy ze sposobem realizacji polityki senioralnej w mieście. Tematyka poruszana podczas Kongresu dotyczyła takich zagadnień jak:

 

- „Ćwiczenia psychofizyczne jogi i ich wpływ na profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych”
- Rehabilitacja chorych po udarze mózgu”,
- „Formy aktywności fizyczne wskazane osobom starszym”,
- „Rola diety w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej – fakty i mity”,
- „Czy i jak można opóźnić starość”.

 

Wszystkie wykłady prowadzone były przez specjalistów w swojej dziedzinie.

 

Kongres miał charakter otwarty. Prowadzony panel dyskusyjny pozwolił na uzyskanie odpowiedzi na pytania na temat roli i potencjału osób starszych we współczesnym społeczeństwie, wymianę doświadczeń oraz integrację seniorów. Kongres został uświetniony występami artystycznymi przygotowanymi przez przedstawicieli UTW Zawiercie i UTW Łazy.

 

Organizatorami III Kongresu Zdrowia Seniorów byli: Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu, Powiatowa i Miejska Rada Seniorów oraz ARK Agencja Pracy.

Kongres organizowany był w ramach realizacji zadania publicznego „III Kongres Zdrowia Seniorów” współfinansowanego ze środków Powiatu Zawierciańskiego.

 

 

 Zadanie publiczne pn. „III Kongres Zdrowia Seniorów” współfinansowane ze środków Powiatu Zawierciańskiego

 


Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy