Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Działaj lokalnie dla dobra wspólnego - Trwa nabór wniosków w ramach programu AKTUALIZACJA

Działaj lokalnie dla dobra wspólnego - Trwa nabór wniosków w ramach programu AKTUALIZACJA

data dodania: 2017-04-12 13:25:50

 Chcesz zmieniać świat? Jesteś członkiem grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej , pomożemy Ci! Po raz piąty rusza nabór wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie” Do rozdania 55 tysięcy złotych.

            „Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego realizuje go Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 55 tys. złotych, a maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania wynosi 6 tysięcy złotych.

            Program adresowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu gmin Włodowice, Irządze, Pilica, Szczekociny, Żarki, Koziegłowy, Poraj, Poręba oraz Zawiercie. 
W ramach programu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, dzięki którym możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego. Projekty powinny wynikać z konkretnych potrzeb danej społeczności, mieć jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, podkreśla Paweł Abucki - prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych.

            Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu trwa od 12 kwietnia do 17 maja br. i będzie się odbywać drogą elektroniczną poprzez generator wniosków na stronie internetowejwww.system.dzialajlokalnie.pl.

 W każdej gminie objętej konkursem odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można uzyskać więcej informacji na temat „Działaj Lokalnie”. Informacje o spotkaniach będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych gmin i stronie http://cil.org.pl

 

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Senatorskiej 14 w Zawierciu, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail lachor@cil.org.pl w godz od 7:00 do 15:00  oraz na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.pl. i http://cil.org.pl/  

AKTUALIZACJA

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składania wniosku jako inicjatywa DL Centrum Inicjatyw Lokalnych informuje, iż grupy nieformalne chcące aplikować w konkursie Działaj lokalnie jako Inicjatywa Działaj Lokalnie, muszą przed złożeniem wniosku uzyskać zgodę Ośrodka Działaj Lokalnie- Centrum Inicjatyw Lokalnych. W przypadku otrzymania dofinansowania niezbędne jest zawarcie umowy pomiędzy ODL-CIL a grupą nieformalną na wspólną realizację projektu, w sytuacji braku zgody realizacja projektu nie dojdzie do skutku.

Centrum Inicjatyw Lokalnych dla grup nieformalnych chcących aplikować w konkursie rekomenduje nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi lub instytucjami wymienionymi w podpunkcie 4 „Regulaminu Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie w 2017”.

Ponadto informujemy, iż będziemy zwracać szczególną uwagę na zapisy dotyczące  promocji oraz ich realizację na etapie wdrażania projektu.

Obowiązki promocyjne wynikające z realizacji projektu:

A.    Dotowany zobowiązany jest do promowania Projektu w różnych mediach (tradycyjnych i/lub społecznościowych), na każdym etapie jego realizacji.

W szczególności zamieszczania artykułów na stronach internetowych, przesyłania informacji do lokalnej prasy w tym przesłania co najmniej 2 artykułów do Centrum Inicjatyw Lokalnych. Należy pamiętać o podaniu źródła finansowania i zamieszczeniu logo zgodnie 
z punktem B

B.    Wszelkie materiały informacyjne i publikacje, wydane w ramach Projektu powinny zawierać informację: „dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce: oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych - ODL w Zawierciu i Gminę partnerską (gmina na terenie której jest realizowany projekt). Materiały te powinny być również opatrzone logotypem Programu „Działaj Lokalnie IX” przekazanym przez Darczyńcę drogą elektroniczną oraz logotypami CIL i Gminy partnerskiej.

C.    Dotowany zobowiązuje się prowadzić i przesyłać Darczyńcy dokumentację zdjęciową i/lub filmową i/lub audiowizualną z realizacji Projektu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie materiałów w bezpłatnych publikacjach i artykułach dotyczących programu, wykorzystanie w opracowaniu plakatów promujących projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” oraz umieszczenie na stronach internetowych ARFP www.filantropia.org.pl, www.dzialajlokalnie.pl i PAFW www.pafw.pl. Treść oświadczenia Darczyńca przekaże Dotowanemu drogą elektroniczną.

D.    Dotowany zobowiązuje się do informowania Darczyńcy o najważniejszych, otwartych wydarzeniach lokalnych związanych z realizacją Projektu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na dwa tygodnie przed ich przeprowadzeniem.

Szczególnie zależy nam na wydarzeniach, działaniach, które mają niewątpliwy potencjał medialny. Bardzo zależny nam na pokazywaniu w regionie efektów Państwa działań dlatego będziemy oczekiwać zaproszenia przedstawicieli Centrum Inicjatyw Lokalnych i Gmin Partnerskich na wydarzenia realizowane w ramach projektu. 

E.    Dotowany będzie brał udział w spotkaniach służących wymianie doświadczeń organizowanych przez Darczyńcę.

 

 

 /

 

 

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy