Decyduj sam - dołącz do naszego projektu! - Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Decyduj sam - dołącz do naszego projektu!

Decyduj sam - dołącz do naszego projektu!

data dodania: 2013-09-19 14:23:00

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w projektach konsultacyjnych. Stowarzyszenie rozpoczęło działania mające na celu wdrożenie i przeprowadzenie konsultacji społecznych.

W partnerstwie z Urzędem Miasta rozpoczęliśmy już realizację projektu w Zawierciu. W styczniu rozpoczną się kolejne trzy podobne inicjatywy, które będą realizowane w obrębie powiatu zawierciańskiego oraz gmin Koziegłowy, Poraj i Żarki w powiecie myszkowskim. Partnerami projektów są Starostwo Powiatowe w Zawierciu oraz Urząd Miasta i Gminy Żarki, Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, a także urzędy gmin w Poraju, Włodowicach i Żarnowcu.

Celem współfinansowanych przez Unię Europejską projektów jest podniesienie wiedzy, świadomości i umiejętności pracowników samorządowych oraz członków, wolontariuszy czy pracowników organizacji pozarządowych z naszego regionu. Innowacyjność działań CIL polega na nowym, szerszym spojrzeniu na konsultacje społeczne. Dotychczas były one stosowane sporadycznie, jedynie w sytuacjach, w których wymagały tego ustawowe wytyczne. Projekt ma na celu zmianę dotychczasowego niekorzystnego stanu rzeczy oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w takie formy partycypacji.

Konsultacje społeczne są procesem uzyskiwania opinii od osób i organizacji, których dotyczą bezpośrednio bądź pośrednio określone działania sektora publicznego. Są jedną z najważniejszych form i narzędzi zarządzania publicznego, stanowią płaszczyznę wymiany poglądów i wypracowania stanowisk odnośnie do funkcjonowania określonych regionów, społeczności itp. oraz zaspokajania potrzeb. To proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom plany dotyczące różnych aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalenia nowych), inwestycji, przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne
i pracę obywateli.

Pomysł realizacji tego typu projektów zrodził się z potrzeby usprawnienia komunikacji pomiędzy mieszkańcami naszego regionu a przedstawicielami władz i innymi liderami lokalnego życia społecznego – przede wszystkim przedstawicielami trzeciego sektora. Zaangażowanie w projekty ze strony NGO działających na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego jest szczególnie ważne, ponieważ wpłynie ono pozytywnie nie tylko na szeroko rozumiane „życie społeczne”, ale także na lepsze funkcjonowanie samych organizacji. Pracownicy urzędów i organizacji pozarządowych, poprzez udział w szkoleniach poznają odmiany konsultacji społecznych i ich przydatność w odniesieniu do różnych aspektów procesów decyzyjnych, metody prowadzenia konsultacji, sposoby zachęcania mieszkańców do udziału w konsultacjach, a także metody analizy i ewaluacji wyników konsultacji. Zaplanowaliśmy także m.in. wyjazdy szkoleniowe do gmin w województwie śląskim, których zadaniem będzie wdrożenie nowoczesnych technik konsultacji społecznych. Dla uczestników zostaną przeprowadzone specjalne warsztaty np. z zakresu uwarunkowań prawnych konsultacji, szczegółowych celów i zasad, metod i narzędzi konsultacji, ich przygotowania i przebiegu. Z kolei szkolenia stacjonarne pozwolą uczestnikom na rozwój ich wiedzy z zakresu samodzielnego budowania prostych narzędzi badawczych, tzn. przeprowadzania konsultacji społecznych metodą warsztatową i metodą ankiet.

Z punktu widzenia NGO udział w projekcie rodzi szereg korzyści. Umiejętna komunikacja ze społecznością pozwala nie tylko trafnie zdiagnozować jej potrzeby i usprawnić proces wyznaczania kierunku działań organizacji, ale także wzmacnia wzajemne zaufanie, co pozytywnie wpływa na realizację zamierzonych dział. W ramach projektów świadczone będzie regularne wsparcie o charakterze doradczym w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania ich do wdrożenia. Podczas usług doradztwa będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na indywidualne problemy i niejasności w kwestii wdrażania konsultacji społecznych.

Działania projektowe obejmują wdrożenie konsultacji dotyczących aktów prawnych, inwestycji czy innych przedsięwzięć, które mają wpływ na codzienne życie i pracę lokalnej społeczności. Wdrożenie konsultacji pozwoli na:

•    wzrost efektywności poprzez zaangażowanie wszystkich stron w realizację wspólnej decyzji,
•    budowanie wzajemnego zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami konsultacji,
•    integrację społeczności lokalnej,
•    rozwój zawdzięczany rozwiązaniom wynikającym z pełnego wykorzystania potencjału, wiedzy i doświadczenia władz i społeczności lokalnej.

Zaplanowane działania są tylko pierwszym krokiem w celu poprawienia sytuacji. Bardzo dużo zależy od zaangażowania społecznego. Rekrutacja będzie prowadzona przez Partnerów projektów na podstawie regulaminu zamieszczonego na stronie www.cil.org.pl w zakładce Decyduj Sam. Będzie miała charakter ciągły i potrwa przez cały okres realizacji projektu. Wszystkie organizacje pozarządowe zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności swoich pracowników.


 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy