Aktualności

A A A

Strona główna » Aktualności » Aktywność seniorów

Aktywność seniorów

data dodania: 2016-11-15 14:00:47


Starzenie się ludzi jest zjawiskiem uniwersalnym, ludzie starzeli się i starzeją zawsze i wszędzie. W ostatnich latach jednakże intensywność tego zjawiska znacznie wzrosła. Niepokój budzi wzrastający odsetek ludzi starych w społeczeństwie przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego. Jest to spowodowane wydłużeniem się trwania ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia.

 

Proces starzenia się ma wymiar demograficzny, ekonomiczny i społeczny. Na zjawisko starzenia się ludności wpływa szereg czynników, jak np. poziom zamożności społeczeństwa, aktywność zawodowa, poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie ludności oraz polityka społeczna państwa. O szybkości i tempie starzenia się decyduje w dużej mierze czynnik genetyczny, determinujący  długość życia. Na szybkość starzenia się niewątpliwie wpływają przebyte choroby, urazy, nieprawidłowe odżywianie się, niewłaściwy tryb życia, mieszkanie na terenach ekologicznie zniszczonych czy praca w szkodliwych warunkach.

 

Dłuższe ludzkie życie jest zjawiskiem bardzo pozytywnym pod warunkiem, że na starość zachowa się zdrowie i sprawność. Czynnikami hamującymi proces starzenia się są między innymi aktywny fizycznie i psychicznie tryb życia, prawidłowa dieta, wystrzeganie się nałogów. Obecnie można zauważyć wśród reprezentantów starszego pokolenia wzrost świadomości zdrowotnej oraz zainteresowanie koncepcją pomyślnego, a tym samym aktywnego starzenia się. Wiąże się to z chęcią zapewnienia sobie na starość zdrowia, samodzielności i produktywności.

 

W dzisiejszych czasach słowo „seniorzy” zaczyna pojawiać się coraz częściej w codziennym użyciu. Słowo, które wychodzi z cienia negatywnego nacechowania, wycofania, niechęci. Seniorzy sami podejmują inicjatywy dotyczące zmiany ich wizerunku, gdyż stają się grupą coraz bardziej świadomą swojego potencjału, jakim jest zarówno czas wolny, jak i życiowe doświadczenie oraz wiedza. Dlatego też coraz bardziej popularne stają się organizacje i instytucje wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób przeżywających jesień życia. Są to miejsca, gdzie osoby wchodzące w okres późnej dojrzałości mogą się wciąż spełniać i rozwijać swoje pasje, jednocześnie budując nową tożsamość we współczesnym społeczeństwie. Aktywność seniorów na wielu płaszczyznach obala stereotyp seniora pasywnego, zagubionego i wycofanego.

 

Seniorzy są spragnieni nowych doświadczeń, chcą także poszerzać swoje horyzonty o nowe dziedziny wiedzy.  I nie wstydzą się o tym mówić głośno. Senior przynależący do współczesnej społeczności doskonale orientuje się w nowinkach technologicznych, dba o swoje zdrowie, udziela się w działaniach związanych z budowaniem dobra wspólnego, dzieli się swoim doświadczeniem z innymi. Jest więc postacią pozytywnie oddziałującą na lokalną społeczność i budującą mosty międzypokoleniowe.

 

Instytucje wspomagające seniorów i rozpowszechniające nową ideę aktywnego starzenia się są poniekąd koniecznością spowodowaną demografią. Wskazują nowe kierunki rozwiązań zapewniając seniorom możliwość ciągłego kształcenia i otwartości na świat. Dzięki nim osoby wchodzące w okres późnej dojrzałości mogą mieć realny wpływ na przyszłość swoją oraz młodego pokolenia.

 


Artykuł powstał w ramach zadania publicznego pn. „III Kongres Zdrowia Seniorów” 
współfinansowanego ze środków Powiatu Zawierciańskiego

 

 

Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy