Centrum Inicjatyw Lokalnych - cil.org.pl

Pobierz darmowy program pit
KRS 0000 215 720
Pobierz program PIT za rok 2020

Aktualności

Strona główna » Aktualności

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SPOTKAŃ ANIMACYJNYCH

Centrum Inicjatyw Lokalnych informuje o zmianie terminów spotkań animacyjnych w Pilicy i Żarnowcu oraz po raz kolejny zaprasza na nie osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej. Spotkania odbędą się 19 listopada 2014 r. (środa) w: - w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a, o godz. 12.00, - w Urzędzie Gminy w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej 34, o godz. 14.15. Przedstawiciel Inkubatora NGO udzieli zainteresowanym kompleksowych ...

2014-11-05 09:05:39
czytaj dalej »
Szkolenie. "Zarządzanie finansami w NGO".

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs) 14 listopada do udziału w szkoleniu pt. „Zarządzanie finansami w NGO”. Głównym tematem szkolenia będzie omówienie ram prawnych pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe z takich źródeł jak: darowizny, sponsoring, zbiórki publiczne, loterie, składki członkowskie czy odpłatna działalność pożytku publicznego. Szkolenie „Zarządzanie finansami w NGO” odbędzie się 14 listopada...

2014-10-31 11:18:50
czytaj dalej »
Chcesz założyć organizację pozarządową? Przyjdź na spotkanie

Centrum Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny zaprasza osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej na spotkania animacyjne w ramach projektu pt. „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”. Spotkania odbędą się 5 listopada 2014 r. (środa) w: - w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy przy ul. Żarnowieckiej 46 a, o godz. 12.00, - w Urzędzie Gminy w Żarnowcu przy ul. Krakowskiej 34, o godz. 14.15. Przedstawiciel Inkubatora NGO udzieli zainteresowanym...

2014-10-30 11:36:29
czytaj dalej »
Spotkania animacyjne - jak założyć organizację pozarządową?

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej na spotkania animacyjne w ramach projektu pt. „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”. Spotkania odbędą się 22 października 2014 r. w: -Żarkach, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Moniuszki 2, o godz. 12.00, -Poraju, w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Piłsudskiego 14, o godz. 14.15. Przedstawiciel Inkubatora NGO udzieli zainteresowanym informacji...

2014-10-17 09:46:06
czytaj dalej »
Procedura konsultacji społecznych - trwa rekrutacja na szkolenie

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu na szkolenie pt. „Procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”.  Tematyka szkolenia dotyczyła będzie zagadnień związanych z kompleksową procedurą konsultacji społecznych. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z metodami i technikami przeprowadzania konsultacji...

2014-10-16 11:26:02
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne dot. Programu współpracy Powiatu Zawierciańskiego z NGO

Od 22 do 30 października 2014 r. potrwają konsultacje społeczne nt. „Programu współpracy Powiatu Zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu (www.zawiercie.powiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, w Wydziale...

2014-10-16 10:12:07
czytaj dalej »
Zakończone szkolenie dot. konsultacji społecznych

W dniach 08-10.10.2014 pracownicy Starostwa Powiatowego  w Zawierciu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego brali udział w szkoleniu wyjazdowym w Wiśle. Szkolenie dotyczyło kompleksowej procedury konsultacji społecznych.   Miejscem szkolenia była Wisła, gmina w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznali jak w praktyce działają dane metody konsultacji...

2014-10-14 16:15:42
czytaj dalej »
Ruszyły konsultacje dotyczące zasadności powstania w gminie Poraj Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Od 7 do 17 października 2014 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące zasadności powstania w gminie Poraj Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Konsultacje odbędą się w ramach projektu "Liczy się Twój głos!", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.     Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zasadności powołania w Gminie Poraj Uniwersytetu Trzeciego Wieku Przedmiot konsultacji społecznych: zasadność...

2014-10-08 16:06:56
czytaj dalej »
Bezpłatne porady prawne ruszają od października.

Centrum Inicjatyw Lokalnych wznowiło po wakacjach porady prawne w ramach akcji „Polak mądry przed szkodą”. Opinii prawnika można zasięgnąć bezpłatnie, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Dyżury prawnika odbywają się w dwóch miastach: w Zawierciu (w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych) oraz w Żarkach (w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) według poniżej podanego harmonogramu. Bezpłatnych porad udziela mecenas Rafał Łyszczarz. Harmonogram bezpłatnych porad...

2014-10-01 14:42:23
czytaj dalej »
"Czas ma młodych" - Czas na staż !!!

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza do udziału w projekcie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku 18 – 27 lat oraz organizacje pozarządowe pragnące przyjąć stażystów. Formularze rekrutacyjne dla uczestników, wnioski dla organizacji oraz regulamin projektu można pobrać ze strony cil.org.pl (zakładka - czas na młodych). Rekrutacja dla uczestników projektu potrwa od 1 do 14 października 2014 r., a wnioski o stażystę przyjmowane będą od organizacji w terminie od 1 do...

2014-10-01 07:59:58
czytaj dalej »
Kolejne szkolenie wyjazdowe do Wisły zrealizowane

W dniach 17-19 września 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Wisły pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”, zorganizowane w ramach projektu „Społeczny dialog - mądre decyzje”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gmin Żarnowiec i Włodowice oraz przedstawicielka Urzędu Gminy Żarnowiec.    Wisła jest gminą w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Trzydniowe...

2014-09-29 14:30:54
czytaj dalej »
Szkolenie. "Organizacje pozarządowe a podatki".

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs) 20 października do udziału w szkoleniu pt. „Organizacje pozarządowe a podatki”. Tematyką szkolenia będą podatki w NGOs. Uczestnicy zajęć zdobędą informacje między innymi na temat rodzaju płaconych podatków oraz terminów ich płacenia. Oprócz tego poruszone zostaną kwestie odpowiedzialności karno-skarbowej zarządu i głównego księgowego. Uczestnicy zdobędą także wiedzę na temat podatków...

2014-09-29 12:58:50
czytaj dalej »
Zakończone konsultacje społeczne dot. współpracy Gminy Zawiercie z NGO

W dniach 8 - 15 września 2014 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.” Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu...

2014-09-16 07:59:41
czytaj dalej »
Konsultacje w gminie Żarnowiec w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków

  W okresie 8 – 30 września odbędą się konsultacje z mieszkańcami Gminy Żarnowiec w celu poznania ich opinii dotyczącej potrzeby instalo­wania przydomowych oczyszczalni ścieków z wyłączeniem sołectwa Żarnowiec.        Konsultacje umożliwią zbadanie przez Urząd Gminy Żarnowiec zainteresowania mieszkańców zainstalowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie ich posesji. Zostaną one przeprowadzone poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej...

2014-09-12 13:31:46
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne w praktyce - szkolenie wyjazdowe w Wiśle

W dniach 03-05 września 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Wisły pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”, zorganizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy Poraj oraz Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem.   Wisła jest gminą w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki...

2014-09-12 12:29:14
czytaj dalej »
Podsumowanie wakacyjnych szkoleń

Tegoroczne letnie miesiące to czas szkoleń i zdobywania nowej wiedzy przez przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych” zorganizowało dwa szkolenia: „Public relations dla NGO” oraz „Zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie”. Szkolenie pt. „Public relations dla NGO” odbyło się 29 czerwca w siedzibie Towarzystwa...

2014-09-11 12:14:50
czytaj dalej »
Rusza rekrutacja na szkolenie w Wiśle

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Starostwa Powiatowego  w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. Miejscem szkolenia jest Wisła, gmina w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają w praktyce jak...

2014-09-05 10:40:57
czytaj dalej »
Ruszają konsultacje ws. współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi

Od 8 do 15 września 2014 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawiercie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.”   Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu...

2014-09-04 09:36:01
czytaj dalej »
Konsultacje Programu ochrony powietrza zakończone

W dniach 4 - 29 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje nt. „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Program ochrony powietrza jest dokumentem przygotowywanym w celu określania działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie właściwych działań wymaga...

2014-09-03 08:35:30
czytaj dalej »
Zakończone konsultacje w sprawie ustalenia kierunków i zasad współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi

W dniach 19-31 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje nt. Ustalenia kierunków i zasad współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu (www.zawiercie.powiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, w Wydziale...

2014-09-03 08:26:41
czytaj dalej »
Wyjazd szkoleniowy do Wisły w ramach projektu pn. Społeczny dialog-mądre decyzje - rekrutacja trwa!

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy Włodowice, Urzędu Gminy Żarnowiec oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Społeczny dialog-mądre decyzje”. W ramach projektu zostanie zorganizowane trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 10 osób w dniach 17-19 września 2014 r. do Wisły.   Wisła jest gminą, położoną...

2014-08-26 13:33:50
czytaj dalej »
Ostatnie dni naboru wniosków

25 sierpnia to ostatni dzień naboru wniosków w ramach Projektu „FIO – Śląskie Lokalnie”. Wnioski należy składać przez internetowy generator dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl W ramach projektu „FIO – Śląskie Lokalnie”, dofinansowanego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, o dotację mogą starać się grupy nieformalne (minimum 3 osoby) i młode podmioty (np. organizacje pozarządowe, jednostki Kościoła, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia...

2014-08-20 07:59:26
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne dot. Programu ochrony powietrza

Od 4 do 29 sierpnia 2014 r. potrwają konsultacje nt. „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu (www.zawiercie.powiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa...

2014-08-19 14:04:18
czytaj dalej »
Czy Zawiercie zna angielski? Udowodnijmy to!

14 września 2014 mieszkańcy Zawiercia napiszą Wielki Test Języka Angielskiego. Jest to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, które po raz trzeci odbędzie się jednocześnie w około stu miastach Polski. Centrum Helen Doron Zawiercie postanowiło dołączyć do akcji testowania Polaków jako organizator lokalny – chcemy promować naukę języka angielskiego, umożliwić mieszkańcom bezpłatne sprawdzenie kompetencji języka angielskiego oraz udowodnić, że Zawiercie zna...

2014-08-18 09:17:59
czytaj dalej »
Zakończone konsultacje w sprawie Programu "Zawierciańska Karta Dużej Rodziny"

Od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. trwały konsultacje społeczne na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr L/500/14 z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącej wprowadzenia Programu „Zawierciańska Karta Dużej Rodziny”. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń...

2014-08-18 08:47:00
czytaj dalej »
Szkolenie. "Zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie".

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) 8 września do udziału w szkoleniu pt. „Zasady tworzenia projektów i pisanie wniosków o dofinansowanie”. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą sporządzania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Zostaną im przybliżone zasady sporządzania problematyki, celów,...

2014-08-14 11:15:26
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - "Ustalenie kierunków i zasad współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Od 19 do 31 sierpnia 2014 r. potrwają konsultacje nt. Ustalenia kierunków i zasad współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu (www.zawiercie.powiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, w Wydziale...

2014-08-12 14:33:58
czytaj dalej »
Ruszył konkurs "FIO - Śląskie Lokalnie"

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego. Od poniedziałku, 4 sierpnia, trwa nabór wniosków w ramach Projektu „FIO – Śląskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Można starać się o dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na projekty z zakresu pożytku publicznego.   Dotacje mogą otrzymać grupy nieformalne (nie mniej niż 3 osoby) oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie...

2014-08-07 14:40:14
czytaj dalej »
Wyjazd szkoleniowy do Wisły - rekrutacja trwa!

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy Poraj oraz Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”. W ramach projektu zostanie zorganizowane trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 12 osób w dniach 03-05 września 2014 r. do Wisły.

2014-08-05 10:22:38
czytaj dalej »
Trening integracyjny dla NGO - 25-26.10.2014 r.

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zaprasza nowopowstałe i młode organizacje pozarządowe do udziału w wewnętrznym treningu dla NGO, realizowanym w ramach projektu "Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych". Udział w treningu jest bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty odbędą się w dniach 25 i 26 października  2014 r. (sobota i niedziela) w Wiśle. Trening poprowadzi psycholog - Monika...

2014-08-06 10:44:00
czytaj dalej »
Czas na staż

  Już od 1 sierpnia 16 uczestników projektu „Czas na młodych” rozpocznie 6-miesięczny staż w organizacjach pozarządowych z terenu powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Projekt jest realizowany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.   Staż poprzedzało miesięczne szkolenie ze specyfiki pracy biurowo-administracyjnej w organizacjach pozarządowych. W jego ramach uczestnicy poznali m.in. zasady tworzenia projektów i pisania wniosków o dofinansowanie, podstawy...

2014-08-01 12:44:59
czytaj dalej »
Zakończone konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Programu "Zawierciański Senior"
zdjęcie

  W dniach 02-31 lipca 2014 r. trwały konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Programu „Zawierciański Senior”. Konsultacje przeprowadzono w celu zgłaszania propozycji ulg w ramach Uchwały Nr L/501/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 maja 2014 r. do Programu „Zawierciański Senior”. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na...

2014-08-01 08:13:00
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne dot. wprowadzenia Programu "Zawierciańska Karta Dużej Rodziny"
konsultacje

    Od 30 lipca do 14 sierpnia 2014 r. potrwają konsultacje społeczne na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr L/500/14 z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącej wprowadzenia Programu „Zawierciańska Karta Dużej Rodziny”.   Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy...

2014-07-31 08:00:46
czytaj dalej »
"Działaj Lokalnie" edycja 2014: wyniki

Spośród 13 złożonych wniosków na kwotę 69 732,40 zł dotację otrzymało 10 na łączną kwotę 29 700 zł. Dostępne są wyniki obrad Lokalnej Komisji Grantowej w tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i – w powiecie zawierciańskim – Centrum Inicjatyw Lokalnych. 4-osobowa Lokalna Komisja Grantowa zdecydowała o przyznaniu dotacji dla 10 z 13 złożonych...

2014-07-25 11:58:06
czytaj dalej »
Czekają dotacje dla aktywnych obywateli i młodych organizacji

 Ważna informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa śląskiego. W połowie lipca rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych.  W ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie w lipcu 2014 r. zostanie ogłoszony konkurs grantowy dla nieformalnych grup mieszkańców oraz młodych organizacji pozarządowych (zarejestrowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, dysponujących...

2014-07-07 13:52:00
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - Program Zawierciański Senior.

Od 02 do 31 lipca 2014 r. potrwają konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia Programu „Zawierciański Senior”. Konsultacje przeprowadza się w celu zgłaszania propozycji ulg w ramach Uchwały Nr L/501/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 maja 2014 r. do Programu „Zawierciański Senior”. Celem Programu „Zawierciański Senior” jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie dostępności dla osób, które ukończyły 70 rok życia, między innymi usług rekreacyjnych,...

2014-07-03 08:03:06
czytaj dalej »
Ostatnie dni naboru wniosków

 Przed nami ostatnie dni naboru wniosków o dotacje w ramach programu grantowego „Działaj Lokalnie”. Do 27 czerwca o dofinansowanie w kwocie do 6 tys. zł mogą starać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu zawierciańskiego. „Działaj Lokalnie” to program grantowy, finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i organizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W powiecie zawierciańskim po raz drugi realizuje go Centrum Inicjatyw...

2014-06-25 13:18:13
czytaj dalej »
Przedłużenie rekrutacji na szkolenie "Public relations dla NGO"

Informujemy, iż pozostało pięć  wolnych  miejsc  na szkolenie „Public relations dla NGO” w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się 27.06.2014 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przy ul. Piastowskiej 1 w Zawierciu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w załączniku. Należy go przesłać na adres:

2014-06-26 09:36:28
czytaj dalej »
Public relations dla organizacji pozarządowych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) 27 czerwca do udziału w szkoleniu pt. „Public relations dla NGO”. Tematyka szkolenia będzie obejmowała m.in.: kreowanie wizerunku organizacji w mediach, zasady promocji organizacji, zasady tworzenia informacji prasowych oraz umiejętne wykorzystanie internetu do tworzenia wizerunku organizacji. Szkolenie „Public relations dla NGO” odbędzie się 27 czerwca (piątek) w siedzibie Towarzystwa...

2014-06-16 11:38:22
czytaj dalej »
Czas na młodych - Rekrutacja do kolejnego cyklu projektu stażowego

Informujemy, iż przedłużamy termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu "Czas na młodych" do dnia 17.06.2014 r. Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) zaprasza osoby w wieku od 18 do 27 lat z powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego do udziału w projekcie „Czas na młodych”. Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo będą miały szansę poprawić swoją sytuację na rynku pracy. CIL realizuje projekt pt. „Czas na młodych” od czerwca 2013 r. Działania projektowe...

2014-06-02 09:59:36
czytaj dalej »
Słoneczna Gmina Włodowice - konsultacje społeczne

W dniu 9 czerwca rozpoczęły się drugie konsultacje społeczne w ramach projektu "Społeczny dialog-mądre decyzje", realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z gminami Włodowice oraz Żarnowiec. Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Gmina Włodowice zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zapotrzebowania na kolektory słoneczne w gminie Włodowice, które potrwają w okresie 9 –27 czerwca 2014 r. W ramach konsultacji mieszkańcy gminy będą...

2014-06-10 12:05:21
czytaj dalej »
Miesiąc pod znakiem szkoleń

Maj był niezwykle pracowitym miesiącem dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Centrum Inicjatyw Lokalnych zorganizowało w ramach projektu „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych” dwa szkolenia pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji”. Ich tematem były kwestie związane m.in. z rozliczaniem umów finansowanych z dotacji oraz nowych wytycznych kwalifikowania wydatków PO KL...

2014-06-03 08:21:01
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2014-2020

Ruszyły drugie konsultacje społeczne w ramach projektu "Liczy się Twój głos!", realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z gminami Koziegłowy, Poraj oraz Żarki. Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy ogłosił konsultacje z mieszkańcami gminy w przedmiocie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy na lata 2014-2020. Zapraszamy do zapoznania się z projektem strategii zamieszczonym na stronie www.kozieglowy.pl oraz wyrażenia opinii za pośrednictwem...

2014-06-02 10:34:34
czytaj dalej »
Szkolenie wyjazdowe w zakresie kompleksowej procedury konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Miejscem szkolenia jest Istebna, gmina w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają w praktyce jak działają dane metody...

2014-06-02 08:15:25
czytaj dalej »
II edycja konkursu "Działaj Lokalnie"

W powiecie zawierciańskim rozpoczęła się druga edycja programu „Działaj Lokalnie”. Za nami spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego. Przed nami – niecałe cztery tygodnie naboru wniosków o dofinansowanie. W ostatnich dniach w Zawierciu, Szczekocinach i Kroczycach odbyły się spotkania promocyjne i informacyjne dla zainteresowanych możliwością pozyskiwania dotacji przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu zawierciańskiego w nowej edycji...

2014-05-30 13:54:59
czytaj dalej »
Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji"

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) 29 maja 2014 roku do udziału w szkoleniu pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji”. Tematyka szkolenia będzie obejmowała m.in.: omówienie nowych wytycznych kwalifikowania wydatków PO KL obowiązujących od 1 maja 2014 r. i wynikających z nich zmian w procedurze realizacji projektów, zatrudniania personelu projektu, przeprowadzania postępowania...

2014-05-20 09:24:29
czytaj dalej »
Szkolenie w Szczyrku dot. kompleksowej procedury konsultacji społecznych

W dniach 21-23 maja 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Szczyrku. Szkolenie dotyczyło kompleksowej procedury konsultacji społecznych i zostało zorganizowane w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu objętego projektem. Szczyrk  to jedna z gmin w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Szkoleniowcem,...

2014-05-26 08:27:46
czytaj dalej »
Masz pomysł? Mamy pieniądze!

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatu zawierciańskiego. 26 maja rozpoczyna się nabór wniosków w programie grantowym „Działaj Lokalnie”. „Działaj Lokalnie” – to nazwa programu finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Na terenie powiatu zawierciańskiego po raz drugi realizuje go Centrum Inicjatyw Lokalnych. W ramach programu na wnioskodawców czeka 29,7...

2014-05-20 09:00:26
czytaj dalej »
Portal ngo.pl w Zawierciu

Promocja działań i budowanie wizerunku swojej organizacji – tym kwestiom poświęcone było seminarium zorganizowane przez największy portal organizacji pozarządowych ngo.pl wraz z Centrum Inicjatyw Lokalnych. Odbyło się ono w poniedziałek 12 maja w Zawierciu. W darmowym szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu. Celem szkolenia było omówienie kwestii związanych z budowaniem wizerunku organizacji, przybliżenie organizacjom...

2014-05-14 13:31:32
czytaj dalej »
Młodzi w Łodzi

Festiwal „Sztuka i Dokumentacja”, redakcja „Dziennika Łódzkiego” oraz łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej – to niektóre z punktów programu drugiego wyjazdu studyjnego młodzieży do Łodzi w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”. Wyjazd odbył się w miniony weekend.   Rozpoczął się on w piątek, 9 maja, przy parkingu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu – trasą przez Niegowonice, Pilicę i Żarnowiec 10 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych...

2014-05-14 10:28:06
czytaj dalej »
Szkolenie w Wiśle dot. kompleksowej procedury konsultacji społecznych

W dniach 07-09 maja 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Wisły. Szkolenie dotyczyło kompleksowej procedury konsultacji społecznych i zostało zorganizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu objętego projektem. Wisła to jedna z gmin w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Szkoleniowcem, który...

2014-05-13 08:29:38
czytaj dalej »
Staże dla uczniów szkół zawodowych i techników

 „Czas na start!”, „Do zatrudnienia jeden krok” i  „Praktyka czyni mistrza” to tytuły projektów stażowych, które Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje od marca 2014 roku.   - „Praktyczna nauka zawodu jest kluczowym elementem procesu kształcenia. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać środki na realizację staży dla aż 300 uczniów techników i szkół zawodowych z naszego powiatu. Wierzymy, że udział w projekcie umożliwi młodzieży w podniesieniu kwalifikacji zawodowych i...

2014-05-07 09:09:30
czytaj dalej »
Szkolenie stacjonarne dotyczące kompleksowej procedury konsultacji społecznych w Koziegłowach

W dniu 30.04.2014 r. odbyło się szkolenie stacjonarne z zakresu kompleksowej procedury konsultacji społecznych w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Żarki, Urzędu Gminy Poraj, Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem. Celem szkolenie było nabycie wiedzy dotyczącej konsultacji społecznych w tym w szczególności z zakresu ...

2014-05-05 12:02:03
czytaj dalej »
Szkolenie stacjonarne dotyczące konsultacji społecznych w Żarnowcu

W dniu 28.04.2014 r. odbyło się szkolenie stacjonarne z zakresu kompleksowej procedury konsultacji społecznych w ramach projektu „Społeczny dialog - mądre decyzje”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Włodowice, Urzędu Gminy Żarnowiec oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem. Celem szkolenie było zdobycie wiedzy z zakresu konsultacji społecznych, dotyczących w szczególności projektowania, przeprowadzenia analizy...

2014-05-05 11:26:51
czytaj dalej »
Szkolenie. "Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji".

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) 16 maja 2014 roku do udziału w szkoleniu pt. „Realizacja, monitoring i sprawozdawczość projektów finansowanych z dotacji”. Tematyka szkolenia będzie obejmowała m.in.: analizę umowy o dotację, obowiązki i prawa zleceniobiorcy, najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu wniosku i sprawozdania, rozliczanie dotacji oraz prawidłowe wypełnienie sprawozdania końcowego....

2014-05-05 09:25:53
czytaj dalej »
Uwaga! Dnia 02.05.2014 r. biuro CIL będzie nieczynne

W dniu 02.05.2014 roku biuro Centrum Inicjatyw Lokalnych będzie nieczynne.

2014-04-30 09:58:40
czytaj dalej »
Szkolenie wyjazdowe w zakresie kompleksowej procedury konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Starostwa Powiatowego  w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. Miejscem szkolenia jest Szczyrk, gmina w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych. Podczas wyjazdu uczestnicy poznają w praktyce jak działają...

2014-04-30 12:36:38
czytaj dalej »
Szkolenie wyjazdowe

W dniach 23-25 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Szczyrku pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”, zorganizowane w ramach projektu „Społeczny dialog-mądre decyzje”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Włodowice, Urzędu Gminy Żarnowiec oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem. Szczyrk jest gminą w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki konsultacji społecznych....

2014-04-29 12:20:25
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne w praktyce - szkolenie stacjonarne w Starostwie Powiatowym w Zawierciu

W dniu 25.04.2014 r. odbyło się bezpłatne szkolenie w zakresie kompleksowej procedury konsultacji społecznych pt. „Konsultacje społeczne w praktyce”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. W szkoleniu brali udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego. Tematyka...

2014-04-29 08:37:20
czytaj dalej »
Osiemnasty numer "Zawiercianina"

Ukazał się nowy „Zawiercianin” - pismo wydawane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. To osiemnasty numer gazety przybliżającej aktywność społeczną w powiecie zawierciańskim i czwarty wydany w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska". We wstępie do nowego numeru Paweł Abucki pisze: „Gdyby każdy wydany numer odpowiadał jednemu rokowi życia, >>Zawiercianin<< właśnie stałby się pełnoletni. Spotykamy się już po raz osiemnasty! Druga „okazja” jest już...

2014-04-24 14:48:54
czytaj dalej »
Trzeci numer gazetek szkolnych

Gazetki za półmetkiem. Mowa o trzecim z czterech planowanych numerów gazetek szkolnych wydawanych w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”. Bierze w nim udział dziesięć szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu zawierciańskiego. Młodzi adepci do zawodu dziennikarza po raz kolejny przygotowali teksty i zdjęcia dotyczące życia swoich szkół oraz tego, co ich interesuje. Bogatsi o doświadczenia z poprzednich edycji gazetek szkolnych uczniowie biorący...

2014-04-18 12:46:07
czytaj dalej »
Wesołych Świąt!

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii i nadziei na lepszą przyszłość życzy Zarząd oraz pracownicy Centrum Inicjatyw Lokalnych.

2014-04-18 10:13:43
czytaj dalej »
Wyjazd szkoleniowy - Kompleksowa procedura konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie do udziału w trzydniowym szkoleniu wyjazdowym. Tematem przewodnim szkolenia jest „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. Szkolenie odbędzie się w dniach 07-09 maja 2014 r. w Wiśle, gminie w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki...

2014-04-11 13:19:04
czytaj dalej »
Jak wyglądają konsultacje społeczne w Szczyrku? - szkolenie wyjazdowe zrealizowane

W dniach 02-04 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Szczyrku pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”, zorganizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy Poraj oraz Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem. Szczyrk jest gminą w województwie śląskim, która wdrożyła nowoczesne techniki...

2014-04-10 09:00:12
czytaj dalej »
"Konsultacje społeczne w praktyce" - szkolenie stacjonarne w Koziegłowach

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy Poraj oraz Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie stacjonarne pt. „Konsultacje społeczne w praktyce”, organizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!” Tematyka szkolenia będzie obejmować zagadnienia z zakresu podstaw prawnych prowadzenia konsultacji społecznych oraz korzyści i barier w...

2014-04-08 12:50:50
czytaj dalej »
Jan Pospieszalski odwiedził Zawiercie

Historia, muzyka i dziennikarstwo – to tematy, o których mówił Jan Pospieszalski, publicysta TVP, „Gazety Polskiej” i muzyk, w ramach spotkania młodzieży ze znanym dziennikarzem w Zawierciu. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”. Spotkanie młodzieży biorącej udział w projekcie dziennikarskim odbyło się w południe w sobotę, 5 kwietnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Przybyli do sali 203 budynku MOK mieli okazję...

2014-04-07 14:52:04
czytaj dalej »
Kompleksowa procedura konsultacji społecznych - szkolenie wyjazdowe

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy Włodowice i Urzędu Gminy Żarnowiec oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje”. W ramach projektu zostanie zorganizowane trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 10 osób w dniach 23-25 kwietnia 2014 r. do Szczyrku. Jest to gmina w województwie...

2014-04-07 12:03:56
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego"

Od 7 do 28 kwietnia 2014 r. potrwają konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego”. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu zarządzenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu (www.zawiercie.powiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie. W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania informacyjne, podczas których będzie...

2014-04-04 13:23:19
czytaj dalej »
Szkolenie stacjonarne w Żarnowcu -

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy Włodowice i Urzędu Gminy Żarnowiec oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie stacjonarne pt. „Konsultacje społeczne w praktyce”, organizowane w ramach projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje”. Tematyka szkolenia będzie obejmować zagadnienia z zakresu podstaw prawnych prowadzenia konsultacji społecznych oraz korzyści i barier w prowadzeniu konsultacji. W...

2014-03-26 09:58:36
czytaj dalej »
Szkolenie. Konsultacje społeczne w praktyce.

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu na szkolenie pt. „Konsultacje społeczne w praktyce” organizowane w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. Tematyka szkolenia dotyczyła będzie zagadnień związanych z podstawami prawnymi konsultacji społecznych, ich przeprowadzaniem, korzyściami i barierami w prowadzeniu konsultacji. W ramach szkolenia...

2014-03-25 10:16:33
czytaj dalej »
Szkolenie dla NGO. Komunikacja i promocja

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w seminarium dotyczącym komunikacji i promocji. Szkolenie w jego ramach poprowadzą przedstawiciele największego portalu internetowego dla organizacji pozarządowych – www.ngo.pl Seminarium odbędzie się w Towarzystwie Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu 12 maja (poniedziałek) w godzinach 10-16. Podczas seminarium zostaną przedstawione wybrane funkcjonalności portalu ngo.pl,...

2014-03-25 09:33:53
czytaj dalej »
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenie Osiedla Wydra Zielona

W dniach 13-20 marca 2014 r. trwały konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Zawiercie – Osiedla Wydra Zielona. Konsultacje przeprowadzone zostały celem poznania opinii mieszkańców miasta Zawiercie na temat w/w projektu uchwały. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu...

2014-03-21 12:50:33
czytaj dalej »
Spotkanie animacyjne dla lokalnych działaczy we Włodowicach

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza na osoby zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej na spotkanie animacyjne w ramach projektu pt. „Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”. Spotkanie animacyjne odbędzie się 24.03.2014 r. we Włodowicach w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Żareckiej 59 o godz. 16:00. Przedstawiciel Inkubatora udzieli zainteresowanym informacji dotyczących zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, przedstawi możliwości ich...

2014-03-20 13:03:40
czytaj dalej »
Konsultacje w Gminie Żarki dotyczące budżetu obywatelskiego

W okresie 16-31 marca 2014 r. odbędą się pierwsze konsultacje społeczne w ramach projektu pn. "Liczy się Twój głos!". Tematem konsultacji jest projekt budżetu obywatelskiego gminy. Konsultacje społeczne potrwają od 16 marca do 31 marca 2014 r. W ramach organizacji konsultacji podjęto: -  działania motywacyjno-promocyjne, skierowane do mieszkańców gminy Żarki - tj. reklamy w prasie – w Dzienniku Zachodnim oraz w Gazecie Myszkowskiej, które ukazały się w dniu 14.03.2014...

2014-03-14 13:34:31
czytaj dalej »
Targi zakończone

XII Powiatowe Targi Edukacyjne za nami – w środę w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu zakończyło się dwudniowe wydarzenie, podczas którego swoje oferty edukacyjne przedstawiały szkoły z różnych części powiatu zawierciańskiego. Zespół Szkół w Porębie, II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej, Zespół Szkół im. Gen. Józefa Bema czy Katolickie Gimnazjum i Liceum – to niektóre z placówek edukacyjnych z regionu, które wzięły udział w...

2014-03-14 10:47:16
czytaj dalej »
Kompleksowa procedura konsultacji społecznych

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza pracowników Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Urzędu Gminy Poraj oraz Urzędu Miasta i Gminy Żarki oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin objętych projektem na szkolenie wyjazdowe pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych” organizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!”. W ramach projektu zostanie zorganizowane trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla 12 osób w dniach 02-04 kwietnia 2014 r. do Szczyrku. Jest to...

2014-03-13 11:25:29
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne - utworzenie Osiedla Wydra Zielona

Od 13 do 20 marca 2014 r. potrwają konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Zawiercie – Osiedla Wydra Zielona. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu zarządzenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, w lokalnej...

2014-03-13 10:49:54
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zawiercie

W dniach 3-10 marca 2014 r. odbywały się konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zawiercie na lata 2014-2020. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z zarządzeniem i projektem Strategii zostało umieszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, w lokalnej prasie. W ramach konsultacji odbyły się także dwa...

2014-03-12 09:50:51
czytaj dalej »
Skorzystaj z doradztwa dot. wdrażania konsultacji społecznych!

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu do skorzystania z usług doradztwa dot. wdrażania konsultacji społecznych. Doradztwo prowadzone jest w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”.  Doradca udzieli zainteresowanym porad dotyczących indywidualnych problemów i niejasności w kwestii wdrażania konsultacji społecznych. Doradztwo odbywać się będzie przez...

2014-03-10 14:01:00
czytaj dalej »
Konferencja o przedsiębiorczości

„Inicjatywa – Kreatywność – Przedsiębiorczość w naszym rejonie” – to nazwa konferencja, która odbyła się w minioną środę w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu. Jej organizatorem był Zespół Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja. W konferencji wzięli udział przedsiębiorcy z regionu i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Podczas trwającej w godzinach od 9:00 do 14:00 konferencji zawierciański MOK odwiedzili prelegenci...

2014-03-10 13:02:21
czytaj dalej »
Nowy "Zawiercianin" już jest!

Ukazał się nowy „Zawiercianin” – pismo wydawane przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. To już siedemnasty numer gazety przybliżającej aktywność społeczną w powiecie zawierciańskim i trzeci wydany w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”. We wstępie do nowego numeru Paweł Abucki pisze: „Podobno w naszej okolicy »nic się nie dzieje« – takie stwierdzenie można usłyszeć od mieszkańców Zawiercia i powiatu. Nie ma co robić, nie ma gdzie spędzić wolnego czasu,...

2014-03-06 13:01:28
czytaj dalej »
Promocja konsultacji społecznych w gminach Koziegłowy, Poraj oraz Żarki

W dniu 26 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy w Poraju odbyło się seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w gminach Koziegłowy, Poraj oraz Żarki. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Liczy się Twój głos!” Rolą seminarium było promowanie idei konsultacji społecznych jako sposobu na zbudowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności lokalnej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządu...

2014-03-04 12:42:56
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne w Gminie Zawiercie

Od 3 do 10 marca 2014 r. potrwają konsultacje w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zawiercie na lata 2014-2020. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu Strategii na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu (www.zawiercie.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ogłoszenia prasowe. W ramach konsultacji odbędą się również dwa spotkania informacyjne, podczas których...

2014-03-03 08:11:52
czytaj dalej »
Konsultacje społeczne w Gminie Żarnowiec

Ruszyły pierwsze konsultacje społeczne w ramach projektu "Społeczny dialog - mądre decyzje", realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z gminami Włodowice oraz Żarnowiec. Urząd Gminy Żarnowiec w okresie 3-27 marca 2014r. zarządza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy nad sposobem ustalenia harmonogramu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, zgodnie z "Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy ...

2014-03-03 13:15:01
czytaj dalej »
"Działaj Lokalnie" podsumowane

6 projektów, dziesiątki wolontariuszy i setki uczestników – tak podsumować można program „Działaj Lokalnie” realizowany w powiecie zawierciańskim na przełomie 2013 i 2014 roku. W piątek, 28 lutego, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyło się podsumowanie programu połączone z wernisażem prac wykonanych przez dzieci w ramach jednego z projektów. W powiecie zawierciańskim program jest realizowany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych. W spotkaniu dotyczącym „Działaj...

2014-03-03 12:01:20
czytaj dalej »
Aktywnie w życiu, aktywnie na papierze
fot. Krzysztof Blejczak

„Młodzież dzieciom, czyli sportowo-taneczny dialog międzypokoleniowy” to tytuł kolejnej publikacji oraz projektu realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych i grupę młodych mieszkanek naszego powiatu. Zakończony 31 stycznia projekt pobudził aktywność sportowo-ruchowo-taneczną najmłodszych zawiercian, a celem biuletynu powstałego w ramach działania była promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i ich rodziców. Autorkami publikacją są cztery młode dziewczyny,...

2014-02-27 13:25:11
czytaj dalej »
Promocja konsultacji społecznych w gminach Włodowice oraz Żarnowiec

W dniu 24 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy we Włodowicach odbyło się seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w gminach Żarnowiec oraz Włodowice. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje”. Rolą seminarium była promocja idei konsultacji społecznych jako sposobu na zbudowanie poczucia przynależności i odpowiedzialności lokalnej wśród reprezentantów organizacji pozarządowych oraz urzędników zatrudnionych w jednostkach...

2014-02-27 12:26:35
czytaj dalej »
Promocja konsultacji społecznych w powiecie zawierciańskim

W dniu 20 lutego 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w powiecie zawierciańskim wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli NGO jako formy dialogu z mieszkańcami oraz budowania poczucia przynależności i odpowiedzialności lokalnej. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu...

2014-02-25 12:23:26
czytaj dalej »
Bezpłatne porady prawne wracają w marcu

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, Centrum Inicjatyw Lokalnych postanowiło wznowić akcję "Polak mądry przed szkodą". Pierwszy dyżur prawnika zaplanowano już na 5 marca br. Przypomnijmy, że akcja jest adresowana do mieszkańców powiatów myszkowskiego i zawierciańskiego. W jej ramach mogą oni skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Podobnie - jak w roku ubiegłym - doradztwo będzie udzielane w dwóch punktach: w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach,...

2014-02-25 08:53:28
czytaj dalej »
Debata o przedsiębiorczości

„Czy warto zostać przedsiębiorcą?”, „Na czym polega prowadzenie własnej firmy?”, „Czy bycie przedsiębiorcą jest tym samym, co bycie przedsiębiorczym?” – na te i wiele pytań odpowiadali uczestnicy drugiej debaty z projektu „Młodzieżowa Akademia Obywatelska”, która odbyła się we wtorek, 19 lutego, w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. Tym razem uczniowie dyskutowali z postaciami lokalnego biznesu. W debacie „Przedsiębiorczość odpowiada młodym” wzięli udział uczniowie...

2014-02-20 12:56:00
czytaj dalej »
Szkolenie. Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie pt....

2014-02-12 13:49:21
czytaj dalej »
Uczyli się księgowości

W dniach 06.02.-07.02.2014 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie w ramach projektu „Zawierciański inkubator Organizacji Pozarządowych” – „Księgowość w NGO – moduł II zaawansowany”. Z podsumowaniem realizowanych w ciągu roku działań związane są obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych oraz konieczność rozliczania się przed urzędami z osiągniętych dochodów. Uczestnicy szkolenia poznali podstawowe akty prawne stanowiące o powinnościach...

2014-02-11 13:20:37
czytaj dalej »
Wewnętrzny trening integracyjny 15-16.03.2014

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu zaprasza nowopowstałe i młode organizacje pozarządowe do udziału w wewnętrznym treningu dla NGO, realizowanym w ramach projektu "Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych". Udział w treningu jest bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty odbędą się w dniach 15 i 16 marca  2014 r. (sobota i niedziela) w Wiśle. Trening poprowadzi psycholog - Monika Abucka....

2014-02-10 09:53:15
czytaj dalej »
Szkolenie na temat konsultacji społecznych

W dniach 05-07 lutego 2014 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe do Szczyrku pt. „Kompleksowa procedura konsultacji społecznych”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „To jest Twoja decyzja!”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu miasta Zawiercie oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Wybór miejsca szkolenia został podyktowany faktem wdrożenia w gminie nowoczesnych technik konsultacji społecznych. Zajęcia miały...

2014-02-10 10:45:36
czytaj dalej »
Konkurs "Kreatywni Zawiercianie"

Masz 16-25 lat? Twoją pasją jest śpiew lub gra na instrumentach? Ten konkurs jest skierowany właśnie do Ciebie! Zaprezentuj swój talent wykorzystując twórczość grupy Enej, Donatan&Cleo lub Roxette Cover Band. W pełni wykorzystaj swoje 3 min. Kto wie może właśnie Ty zdobędziesz wejściówki VIP i możliwość występu na scenie? Uważnie przeczytaj regulamin i zabierz się do tworzenia. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! Na zakończenie karnawału grupa...

2014-02-03 10:46:17
czytaj dalej »
Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w ramach projektu "Społeczny dialog - mądre decyzje"

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Partnerami projektu „Społeczny dialog – mądre decyzje” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej z  terenu gmin Włodowice i Żarnowiec na seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w gminach Włodowice oraz Żarnowiec”. Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych odbędzie się 24 lutego 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy we Włodowicach, ul. Krakowska 26 , sala sesyjna....

2014-01-31 13:35:57
czytaj dalej »
Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w ramach projektu

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Partnerami projektu „Liczy się Twój głos!” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz administracji samorządowej z  terenu gmin Koziegłowy, Poraj i Żarki na seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w gminach Koziegłowy, Poraj oraz Żarki”. Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21, sala sesyjna. Uczestnictwo w...

2014-01-31 11:46:32
czytaj dalej »
Seminarium promujące ideę konsultacji społecznych w powiecie zawierciańskim

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu zawierciańskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Zawierciu na seminarium pt. „Rola konsultacji społecznych w powiecie zawierciańskim” organizowane w ramach projektu „Twój głos, Twój wybór!”. Rolą seminarium jest promocja idei konsultacji społecznych wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli NGO, jako formy dialogu z mieszkańcami oraz...

2014-01-30 11:44:35
czytaj dalej »
"Co w sobie chowa Czatachowa" ­ przyłącz się do na!

Ochotnicza Straż Pożarna w Czatachowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 4850 euro na realizację swojego projektu pod nazwą „Co w sobie chowa Czatachowa”. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Projekt jest autorskim pomysłem grupy inicjatywnej, w której skład wchodzą: Paulina Stępień – koordynator, Monika Stępień, Marta Wieszczura, Sylwia Stempień. Młodzież będzie...

2014-01-27 14:22:47
czytaj dalej »
Ukrainka, która była w Zawierciu, opowiada o swoim kraju
fot. flickr.com

„Naprawdę mamy nadzieję, że wszystko ułoży się dobrze” – tak o wydarzeniach na Ukrainie mówi Anastasiia Popsuy, 29-letnia Ukrainka, która w ubiegłym roku odwiedziła Zawiercie w ramach unijnego programu skierowanego do młodych ludzi. Sytuacja na Ukrainie wciąż jest bardzo trudna. O wydarzeniach na Ukrainie słyszymy każdego dnia z radia, telewizji i ogólnopolskiej prasy. Wieści z Kijowa przekazują nam zagraniczni korespondenci oraz zwykli mieszkańcy naszego wschodniego...

2014-01-24 12:50:00
czytaj dalej »
1 2 3 4 5 6 7 8
Strona głównaDrukujPDF
Nasze inicjatywy