Podsumowanie dwóch mobilności do Tolo (Grecja)

Opublikowano: 2 listopada 2022

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach przyznanej akredytacji zrealizowała dwie mobilności do Grecji w konsorcjum z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Siewierzu. Pierwsza mobilność odbyła się w okresie 3.10.2022-14.10.2022 (+ 2 dni podróży), druga w okresie 17.10.2022-28.10.2022 (+ 2 dni podróży). W każdym działaniu uczestniczyło po 16 osób.

Podczas 10 dni kursu merytorycznego uczestnicy obu grup:

– podnieśli swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektami;

– wzmocnili wiedzę na temat motywowania współpracowników do działania;

– zwiększyli wiedzę z zakresu uatrakcyjnienia ofert zajęć dla osób dorosłych;

– zwiększyli europejski wymiar swoich organizacji;

– nabyli umiejętności pracy w międzynarodowym zespole;

– nawiązali nowe kontakty międzynarodowe;

– poznali kulturę Grecji.

Zdobyta wiedza stanie się podstawą do tego, aby ulepszać działania prowadzone przez organizacje, w których działają uczestnicy mobilności. Motywowanie zespołu do aktywności, pracy, podnoszenia jakości działań prowadzonych przez organizacje nie jest łatwym zadaniem. To właśnie kadra zarządzająca, która oddziałuje na członków swoich organizacji jest odpowiedzialna za jakość realizowanych działań, poziom motywacji i chęci do aktywności. Dlatego też już rozpoczęli wdrażanie zdobytej wiedzy w swoje struktury! Każdy uczestnik otrzymał certyfikaty uczestnictwa, a już niebawem zostaną wręczone im również Europassy Mobilność.

Partner projektu: firma Knowledge, Health & Education z Grecji.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010600.

 

   

 

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie