25 września 2023 – „Kongres Zdrowia Seniorów – oswoić Alzheimera”

Opublikowano: 13 września 2023

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza do udziału w „Kongresie Zdrowia Seniorów – oswoić Alzheimera”. Wydarzenie odbędzie się w 25 września 2023 roku w godzinach 10:00 – 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, s. 203.

 

Kongres będzie miał charakter otwarty. Adresowany jest do mieszkańców gminy Zawiercie i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 60 roku życia. Do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni m.in. członkowie Uniwersytetów III Wieku, Powiatowej Rady Seniorów i Zawierciańskiej Rady Seniorów.

Udział w wydarzeniu umożliwi jego uczestnikom wzrost wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych oraz profilaktyki w tym zakresie. Uczestnicy zwiększą również swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia i promowania zachowań prozdrowotnych oraz aktywności społecznej i zawodowej.

Podczas kongresu zostaną wygłoszone prelekcje na temat:

  • choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych z punktu widzenia medycznego;
  • diety i ziół w chorobie Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych;
  • rodziny w obliczu choroby Alzheimera;
  • fizjoterapii w chorobie Alzheimera;
  • profilaktyki prozdrowotnej wśród osób starszych.

Dyskusje prowadzone podczas Kongresu przez zaproszonych gości z uczestnikami będą istotne dla funkcjonowania polityki senioralnej, ponieważ poruszą tematykę m.in. profilaktyki zdrowotnej i aktywnego starzenia się, problematyki zdrowia fizycznego i psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera. W czasie Kongresu będzie kontynuowana debata o współpracy organizacji senioralnych działających na terenie gminy Zawiercie i powiatu zawierciańskiego.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie