Erasmus+ w Turcji: Wzrost potencjału marketingowego i promocyjnego Fundacji CIL, UTW Siewierz i UTW Zawiercie

2023-05-23T10:23:56+00:00

W dniach 6-20 maja 2023r. w Turcji odbyła się pierwsza mobilność edukacyjna, w której wzięli udział przedstawiciele kadry Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z kadrą UTW Siewierz i UTW Zawiercie. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu z zakresu praktycznych technik i (...)